Om BioCirc Vinkel Biogas:

Gennem gode relationer med det lokale landbrug, omdanner vi biomasse fra landbruget til ren energi, hvilket understøtter en grøn økonomisk vækst i området. Vi er stolte af at arbejde tæt sammen med landmænd og andre leverandører for at sikre en effektiv og bæredygtig energiproduktion.

Bliv Leverandør af Biomasse:
Er du landmand eller leverandør af biomasse? BioCirc Vinkel Biogas søger løbende nye partnere til levering af biomasse. Vores samarbejde med leverandører er baseret på gensidig respekt, bæredygtighed og langsigtede relationer. Hvis du er interesseret i at bidrage til den grønne omstilling og få en stabil indtægtskilde, kontakt os for at høre mere om mulighederne for et samarbejde.
Om BioCirc Vinkel Biogas:

Gennem gode relationer med det lokale landbrug, omdanner vi biomasse fra landbruget til ren energi, hvilket understøtter en grøn økonomisk vækst i området. Vi er stolte af at arbejde tæt sammen med landmænd og andre leverandører for at sikre en effektiv og bæredygtig energiproduktion.

Bliv Leverandør af Biomasse:
Er du landmand eller leverandør af biomasse? BioCirc Vinkel Biogas søger løbende nye partnere til levering af biomasse. Vores samarbejde med leverandører er baseret på gensidig respekt, bæredygtighed og langsigtede relationer. Hvis du er interesseret i at bidrage til den grønne omstilling og få en stabil indtægtskilde, kontakt os for at høre mere om mulighederne for et samarbejde.
Adresse
Vasehøjvej 16
7840 Højslev
Denmark

Faktureringsinformation:

CVR: 39420236
invoice-vinkel@biocirc.com

Info om vores leverandørportal

For at få samarbejdet og regnskabsføringen til at glide lettere, imellem BioCirc Vinkel Biogas og jer som leverandører, har vi en portalløsning til dig som leverandør. Meningen er et langt tættere samarbejde, med langt mindre administration. Alle kørsler er som regel planlagt et stykke frem, og baseret på faste aftaler mm., men der kan nemt opstå situationer, hvor man ønsker at aflyse, forsinke eller bestille en ekstra levering eller afhentning af gylle/dybstrøelse. Det sker normalt gennem en telefon kø til anlægget.

Løsningen er vores leverandør portal, som du selv logger på og ændrer bestillinger mm. Systemet tilpasser selv kørslerne med anlæggets andre aftaler. De opdaterede planer sendes til administrationen til endelig godkendelse, hvorefter beskeden kan ses hos chaufføren.

Følg med i flow til og fra BioCirc Vinkel Biogas – samt se live tal på NPK og TS analyser. Du kan også følge med i dine leverancer af bl.a. halm, kornaffald, majs eller græs. Vores leverandørportal er integreret med Dynamics NAV således, at der bliver ført regnskab med mængder af materiale og aftaler. 

 

I partnerskab med BioRefine afsøges mulighederne for at etablere et grønt bioraffinaderi i Vinkel:

Anlægget tilbyder et lokalt produceret bæredygtigt alternativ til importerede sojaprodukter, og repræsenterer en række miljømæssige fordele. Disse inkluderer forbedret jordfrugtbarhed, reduceret nitratudvaskning og øget biodiversitet.

About us

Welcome

About

The concept

Projects and Plants

The company

Annual Report 2023

Newsroom

Contact

Careers

Website & persondata

Cookie policy

Privacy policy

Legal notice

BioCirc Group | Amaliegade 22, 1256 København | Nyvang 16 2, 5500 Middelfart | Denmark | Company No. DK 43305077